गाहाय रादाब हरखाब रादाब

काजिरंगा हाग्रामायाव फरेस्ट गार्ड आरो मैहुरारिफोरनि गेजेराव गुलिजों मोगा मोगि

काजिरंगा
Representative Image

गौपुर,मार्च 16: आसाम हादोरसानि मुंदांखा हादोरारि काजिरंगा हाग्रामायाव दिनै एबा 16 मार्च 2019 आव फरेस्ट गार्ड आरो माखासे मैहुरारिफोरनि गेजेराव मोगा मोगि जानानै गुलिनि अखा हायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला गावलायखांनायनि उनाव गर थाम गोथां गुलिजों लोगोसे माखासे आयेन बेरेखायै बाहायग्रा मुवा बेसादफोरखौबो मोन्नाय जादों।

हाग्रा बिफान्निफ्राय मिथिहोनाय बादिब्ला बिथांमोनहा गौपुर ओनसोलनि गपाल जारनि आव थानाय बनरिया टापु ओनसोलाव थानाय काजिरंगा हाग्रामायाव सनदेह गोनां मैहुरारिफोरनि सिरियै थाखोमानानै थाफैनायनि खौरांखौ मोन्नानै संदान्नाय हाबाफारि लादोंमोन।

जाथाय जानाय जायगानिफ्राय मैहुरारिआ खारखोमालांनो खाबु मोनदों, बिथांमोनहा 15 मार्च 2019 नि हर गेजेराव हाग्रामायाव हाबदोंमोन होन्नाबो बिथांमोनहा फोरमायबावो।

दासो खौरां मोनबावनाय बादिब्ला जबरे चापरि, बनरिया टापु आरो गपाल जारनि ओनसोलफोरजों लोगोसे खाथि खाला ओनसोलफोराव मैहुरारिफोरनि हेंथायै संदान्नाया दासिमबो सोलिफुगासिनो दं।