Begin typing your search above and press return to search.

कुन्जा दैमारिआ जानो गोनां XXIII World Master Athletic Championship 2018 आव गेलेगोन

कुन्जा दैमारिआ जानो गोनां XXIII World Master Athletic Championship 2018 आव गेलेगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  31 July 2018 2:01 PM GMT

गुवाहाटी: बदलैंड राज्योनि ब्रन्ज मेडेल मोनगिरि कुन्जा दैमारिआ फैगौ 4 निफ्राय 16 September सिम स्पेननि मालागायाव जानो गोनां XXIII World Master Athletic Championship 2018 आव भारतनि जानानै 100, 400 एबा 4x100 आरो 4x400 मिटार रिले खारनाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन। दासान्दि बिथांआ रिहारसेल खालामगासिनो दं होन्ना खौरां मोनो। बर’ माहारिनि जानानै आं बिथांखौ डिजिटेल मेडियानिफ्राय बोर होनानै मेडेल मोनगोन होन्ना मिजिं थिबाय।

Next Story
गाहाय रादाब