Begin typing your search above and press return to search.

खोला एसिया हादोरफोराव थांनाय बिरखंखौ 2019 माइथायनि गेजेर दानाव मिजिं थिदों

खोला एसिया हादोरफोराव थांनाय बिरखंखौ 2019 माइथायनि गेजेर दानाव मिजिं थिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 Nov 2018 10:56 AM GMT

गुवाहाटी,नवेम्बर 24: दिस्पुर सरकारा UDAN Scheme नि हेफाजाबजों फैगौ बोसोरनि गेजेर दानाव गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथिआव थानाय लकप्रिय गफिनात बरदलय इन्टारनेशनेल बिरखं (LGBI) बाग्रानिफ्राय मोन 6 खोला एसियाफोरनि हादोरफोराव थांग्रा बिरखंखौ मोनगोन होन्ना मिजिं थिदों।

खोरां मोन्नाय बादिब्ला मिरु सरकारनि Civil Aviation बिफनआ गुवाहाटीनिफ्राय मोन 6 हादोरनांआरि बिरखं बाग्रासिम थांनो थाखाय बिरखं हान्थामेलानि खाबुखौ UDAN Scheme नि गेजेरजों होन्नो मावफारिया लागासिनो दं।

मोन 6 हादोरनांआरि जायगाफोरा जाबाय फारियै- बांग्लादेस हादोरनि धाका, नेपाल हादोरनि कातमान्डु, मयनमार हादोरनि यानगन, टायलैन्डनि बेंकक आरो संगापुर आरो मालायसिया हादोरनि कौला लामपुर।

Next Story
गाहाय रादाब