Begin typing your search above and press return to search.

गडखारिआ सा-सान्जा ओनसोलफोरनि राजा लामाफोरखौ नायबिजिरदों

गडखारिआ सा-सान्जा ओनसोलफोरनि राजा लामाफोरखौ नायबिजिरदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Sep 2018 8:51 AM GMT

सिलं,सेप्तेम्बर 25: मिरु सरकारा सा-सान्जा ओनसोलफोरनि फोनाजाबनाय लामाफोर फारियै राजा लामा, दै लामा आरो अख्रां लामाफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोसो होगासिनो दं। मिरु सरकारा बुरलुंबुथुर दैयाव दै लामाफोरखौ जौगाहोनोबो मावथांखि लादों। सा-सान्जा ओनसोलफोरखौ फोनांजाब बिथिंआव जौगाखां लाबोनो थाखाय मिरु सरकारा 1.5 लाख कौटी रांनि प्रजेक दं होन्नानै मिरु सरकारनि हान्थामेला बिफाननि मनट्री नितिन गडकारि बिथांआ बुङो।

समबाराव गदखारि बिथांआ आसाम आरो मेघालया सिमाजों बानायनाय रवाइ-राथाचिरा द’ नं गोदान राजा लामाखौ सिलंआव बेखेवबाय। 2-lane, 102 कि.मि. गोलाव राजा लामाखौ मिरु सरकारा 683 कौटी रां बाहायनानै हादोरसानि National Highway Authority of India (NHAI) या लुफुंदोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब