Begin typing your search above and press return to search.

गलाघाट जिल्लानि DFO आ खाजायो

गलाघाट जिल्लानि DFO आ खाजायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Aug 2018 9:35 AM GMT

गुवाहाटी: खारखोमाना थानाय गलाघाट जिल्लानि डिभिजनेल फरेस्त अफिसार (DFO) राजिब कुमार दासखौ Bureau of Investigation, Economic Offences (BI,EO) आ बुधबाराव खानो हायो।

DFO आ गोबाव समनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन। बिथांखौ रां जाखोमानाय जाथायखौ लोब्बा लानानै 1995 माइथायनि AFR Act आव थानाय बादियै Section 41 नि 120B/420/468/471/406/409/39 IPC R/W नि आयेन बादियै पुलिस केसनि बिलाइआव केस नं 25/17 आव रेजिस्तार खालामो। DFO खौ हमनो हाबावनानै गासै बमजानाय सुबुंआ सा द’ जाबाय। जाखोमानाय जाथायजों सिगां हमजानाय सुबुंफोरा फारियै, गलाघाट जिल्लानि रेन्स अफिसार प्रानेस्वर दास, डिपुटी रेन्जार मुखुल आलि हाजरिखा, आबदुल मिलु, आबदुल हासमट, आरो गौटम उफादय। साथाम गुबुन गुबुन हमजानाय फोरा गलाघाट जिल्लानि ACF प्रपुल्ल चन्द्र लासकार, रेन्स अफिसार जितेन्द्र नात दात्ता आरो डिपुटि रेन्जार उमेस चन्द्र दात्ता बिथांमोनहा दासिमबो खारखोमाना दं होन्ना खौरां मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब