Begin typing your search above and press return to search.

गवा हादोरसायाव असमिया बिसि-फिसायनि गोथै देहा मोनदों

गवा हादोरसायाव असमिया बिसि-फिसायनि गोथै देहा मोनदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 July 2018 5:52 AM GMT

पानाजी: गवायाव आसामनिफ्राय थांनानै भारा थाहैनाय न’निफ्राय मंगलबाराव बैसो जाहांनाय असमिया बिसि-फिसायनि गोथै देहा मोनदों होन्ना पुलिसा फोरमायो। पुलिस अफिसार सुदेश भेलिपआ बुङोदि- 'स्रिमान्ट बराखौ फासि नांनानै थानाय आरो बिथांनि बिसि रिम्पि बराखौ बिसिना सायाव थैनानै थानाय मोनदों'। थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय फस्ट मरटेम खालामनो बिथांमोनखौ पानाजि खाथिआव थानाय गवा मेडिकेल कलेजाव दैथाय हरनाय जायो होन्ना बिथाङा बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब