Begin typing your search above and press return to search.

गसाइगांवनि दालाइ एक्साइस बिफाना जुमाइ बानायग्रा खम्पानिफोरखौ सिलिंखार खालामदों

गसाइगांवनि दालाइ एक्साइस बिफाना जुमाइ बानायग्रा खम्पानिफोरखौ सिलिंखार खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 March 2019 1:03 PM GMT

गसाइगांव,मार्च 02: गलाघात आरो जरहात जिल्लायाव जुमाइ लोंनानै सा 100 निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जालांनायनि उनाव ककराझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगांव दालाइ एक्साइस बिफानआ आयेन बेरेखायै जुमाइ संनाय आरो फान्नायफोरखौ होबथानो सिगांबोदों।

थांनाय सान्नैसो सिगांनिफ्रायनो कचुगांव, सापकाता, हुदुमखाता, जयमागुरि, गुरुपेला, दिंदिंगा, स्रिरामपुर, गसाइगांव टाउन आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव आयेन बेरेखायै जौ संनाय आरो फान्नायफोरखौ होबथानो थाखाय ककराझार जिल्लानि गासाइगांव आव थानाय दालाय एक्साइस मावखनि सोद्रोमाफोरा जुमाइ बानायग्रा खम्पानिफोरखौ संदान्नानै सिलिंखार खालामगासिनो दं होन्ना खौरां मोन्नाय जायो। बे हाबाफारिआव गसाइगांव एक्साइस बिफाना जुमाइ संनाय आरो गासै 1000 रोजा लिटारनिबो बांसिन जौफोरखौ सिलिंखार खालामनो हायो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

आयेन बेरेखाखौ जौ संनाय आरो फान्नायनि अनगायैबो गुबुन फेग्रा बेसादफोरखौ हमनो थाखाय गसाइगांव एक्साइस बिफाना गोख्रोङै संदानगासिनो दं। गसाइगांव सुबुं SDO गकुल चन्ड्र ब्र्म्ह बिथांआ एक्साइस बिफान्नि खामानिफोरखौ समलायै सम नायगासिनो दं होन्नाबो मिथिनो मोनबावनाय जायो। बिथांआ आयेन बेरेखायै जुमाइ संनानै आयेन बेरेखायै फान्नायफोरखौ होबथानो संदाननानै सिलिमखार खालामनाय समाव एक्साइस बिफान्नि द्रेसफोरखौ गान्नो थाखाय बिथोन होदों, जाहाथे जेबो जेंना सोमजिया।

Next Story
गाहाय रादाब