Begin typing your search above and press return to search.

गसाइगांव आव मोसौ सिखावनि जेंना, सिखावखौ हमनो हायो

गसाइगांव आव मोसौ सिखावनि जेंना, सिखावखौ हमनो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 March 2019 8:44 AM GMT

गसाइगांव,मार्च 21: क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगांव ओनसोलनि 1 नं मुसुलहरा गामिआव मोसौ खावनो नाजानाया ओनसोलफोराव सोमोनांहोदों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला मंगलबारखालि मोनायाव साब्रै दुथां सिखावफोरा मोसौ खावनायनि थांखि लानानै गामिआव हाबफैदों। गामियारि सुबुंफोरा धुबुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टामारहात गामिनि थागिरि इमानुल होक मुंनि सासे सुबुंखौ खानो हायो। फारसेथिं गुबुन साथाम सुबुंफोरा मोनानि खाबु लानानै खारखोमालांनो हायो।

Next Story
गाहाय रादाब