Begin typing your search above and press return to search.

गाज्रियै बेराम जानाय फरायसानो सरकारा थाबैनो “Free Treatment” होनो थिरांथा लादों।

गाज्रियै बेराम जानाय फरायसानो सरकारा थाबैनो “Free Treatment” होनो थिरांथा लादों।

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 Jun 2018 8:30 AM GMT

गुवाहाटी: गाज्रियै बेरेम जानाय 14 बोसोरनि उननि गथसानो सरखारा Free Treatment होनो थाखाय थाबैनो scheme फोसावनो थिरांथा लादों। मोन 19 था Cancer Care देहा फाहाससालिनि अन्थाय खाम्पा गायसन्नाय हाबाफारिखौ लानानै गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय Veterinary Science College नि गेलेग्रा फोथाराव Health & Family Welfare नि मनट्रि हेमन्थ बिस्व चर्मा या बुङो। लोगोसे जाय गथसानि बेरामा Liver, Kidney, Bone सोलायनो गोनां जायो आरो जाय बेरेमाव बुरजा रांनि गोनांथि जायो बैफोर बेरामनि रांखौ आसाम सरकारा होनो थाखाय दान मोनथामसोनि गेजेराव Scheme फोसावगोन होन्ना बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब