Begin typing your search above and press return to search.

हिंसायारि जाथाय सोमजिनायनि जाहोनाव नाभि मुम्बायाव इंथारनेट बन्द’ खालामो

हिंसायारि जाथाय सोमजिनायनि जाहोनाव नाभि मुम्बायाव इंथारनेट बन्द’ खालामो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  26 July 2018 12:30 PM GMT

गुवाहाटी: महारास्त्र हादोरसायाव माराथाफोरा खोथा रिजारवेसननि थाखाय धरना होनाया हादोरसायाव गाज्रि रोखोमै महर मोनो जायनि जाहोनाव नाभ मुम्बाइ नोगोरमायाव इंथारनेटनि खाबुखौ बन्द’ खालामनो गोनां जायो।

माराथा ख्रांथि मर्चानि दैदेन्नायाव माराथा सुबुंफोरा साख्रि आरो सोलोंथाय बिथिंआव खोटा रिजारवेसन दाबि खालामनानै धरना होनाया महारास्त्र हादोरसायाव हादोर नाङैनो बुथारलायनायनि फार्से आगान सुरलाङो। बिथांमोनहा हादोरसानि आयेनखौ बैखट खालामनानै महारास्त्र पुलिस आरो माराथा सुबुंफोरजों बुलायलायनाय सोमजियो जायनि जाहोनाव पुलिसा जिउ गोमायो।

नाभि मुम्बाइनि खपार खायरने ओन्सोलाव थोंजों बुलायलायनाय सोमजिनानै ओनसोलनि इंथारनेटफोरखौ बन्द’ खालामनायनि थांखिखौ लानो गोना जायो जाय जायगाफोराव दासिमबो थासारिआ सुग्लायबोआखै।

धरना होगिरिफोरा थांनाय बेलासिनिफ्रानो खोटा रिजारवेसननि दाबिखौ लानानै थासारिखौ गुदुं खालामगासिनो दं। माखासे सुबुंफोरा पुलिसजों बुलायदों, पुलिसा मोदै गग्रा गेस नागारदों, आरो माखासे धरना होगिरिफोरा पुलिस आउट पस्टखौ अर लगायना होदों होन्ना मिथिनो मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब