Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटीआव आबहावा गुबुंले जानानै बारायलांबाय थानायखौ जिंगा सिदों: भरदान

गुवाहाटीआव आबहावा गुबुंले जानानै बारायलांबाय थानायखौ जिंगा सिदों: भरदान

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 July 2018 9:01 AM GMT

गुवाहाटी: 23 जुलाइआव आसामनि MP भुबनेस्वर कलिथाया राज्य सभा जथुमानि सोंथि सोंनायाव मिरु सरकारनि आबहावा , Forest आरो Climate नि मनट्री हर्स भरदाना बुङोदि- मिरु सरकारा गुवाहाटी नोगोरमानि थादनाय गोयै आबहावा गुबुंले जालांबाय थानायखौ जिंगा सिदों। बिथाङा मिथिहोयोदि- ब्रम्हपुथ्र दैमाजों लोगोसे गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथि फाखाथि थानाय दैमा-दैसाफोरखौ गुबुंले होन्नानै मिथिजाबाय।

बेखौ नोजोर होनानै कलिथाया बुङोदि- आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव गोबां बायदि रोखोमनि बेमारफोरा सोमजिगासिनो दं। फिन्नाय बादियै भरदाना बुङोदि- आसामनि State Pollution Control Board आरो Gauhati Municipal Corporation (GMC) नि बिबानगिरिफोरखौ बेफोर जेंनाजों नांनो थाखाय माखासे नांगौ जानाय बिथोनफोरखौ होखाबाय।

कंग्रेसनि MP जयराम रामेसा बाथ्रा दान्थेलायनायाव बाहागो लाना बुङोदि- गुवाहाटी नोगोरमानि बाहेरायव थानाय दिपर बिला मोनसे हादोरनिनो गोनां फुख्रि बे फुख्रिखौ गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा होनो थाखाय सिमा बारनानै न’ लुहैनायफोरखौ बोखारनांगौ होन्ना मिरु सरकारखौ खावलायो।

Next Story
गाहाय रादाब