Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटी जुनारसालिआव कानपुर जुनारसालिनिफ्राय गोदान गोदान जिब-जुनारफोर लाबोदों

गुवाहाटी जुनारसालिआव कानपुर जुनारसालिनिफ्राय गोदान गोदान जिब-जुनारफोर लाबोदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 March 2019 2:38 PM GMT

गुवाहाटी, मार्च 19: गुवाहाटी नोगोरमानि आरजि बरुवा रोडनि साखाथिआव थानाय आसाम हादोरसा जुनारसालि आरो बटानिकॉल गार्डेनजों आरो कानपुर हादोरसा जुनारसालिजों जिब-जुनार सोलाय सोल’ खालामनाय हाबाफारि बादियै दिनै 19 मार्च 2019 आव गुवाहाटी जुनारसालिआव गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब-जुनार लाबोनाय जादों।

गोदान जुनारफोरखौ जुनारसालिनि सुबुंफोरा बरायो। लाबोजानाय माखासे जिब-जुनारफोरनि गेजेराव दं- गासै मा 8 गोलेर, मा 20 कोकाटाइल, मानै इमास आरो मानै असट्रीस दावनि फिसा।

गोदानै लाबोजानाय जिब जुनारफोरखौ रेल गारिजों 19 मार्च 2019 आव लाबोनाय जादों। फारसेथिं कानपुर जुनारसालिनि थाखाय गुवाहाटी जुनारसालिनिफ्राय मानै पेलिकान्स, मानै थब्रै गं गोनां मै एबा एन्टेलप्स आरो माब्रै सांगाइस हरनाय जादों होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब