Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनि PG आन्जादनि अक्टखौ फावसायबाय

गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनि PG आन्जादनि अक्टखौ फावसायबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 Dec 2018 9:17 AM GMT

गुवाहाटी,डिसेम्बर 7: आसाम हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि फैगौ 9 अक्टआव खुंफुंजानो गोनां नैथि बिसायखथि आरो 12 & 13 डिसेम्बराव भट होनायनि जौखोन्दो सान्नाय खामानिफोरखौ नोजोर होनानै गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनि मास्तार दिग्रि (PG) आन्जादनि सम एबा अक्टखौ सोलायफिनबाय।

सोलोंसालिमानि आन्जाद बिबानगिरि (Controller of Examination) आ फोसाव बिलाइनि गेजेरजों आन्जादनि अक्टखौ गाव गावनि बिफानाव मिथिहोगोन होन्ना फोरमायो।

मखनो गोनांदि, सिगां माखासे बिफान्नि गुबुन गुबुन आयदाफोरनि आन्जादखौ 8 अक्टनिफ्राय 15 अक्टसिम जागोन होन्ना फोसावदोंमोन।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला मुलुग सोलोंसालिनि माखासे फरायसाफोरनि गोसोआव सोंथि बेरखांदोंदि, मुलुग सोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरा मानो 1थि पन्चायत बिसायखथिनि सिगां आन्जादनि अक्टखौ फावसायाखैमोन।

गुवाहाटी

Next Story
गाहाय रादाब