Begin typing your search above and press return to search.

गोदान दिल्लीआव सासे आफगानिस्तान हादोरनि फेग्रा बेसाद दैबायग्रा हमनो हायो

गोदान दिल्लीआव सासे आफगानिस्तान हादोरनि फेग्रा बेसाद दैबायग्रा हमनो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Aug 2018 1:16 PM GMT

गोदान दिल्ली: गोदान दिल्लीआव सासे 36 बोसोरनि आफगानिस्तान हादोरनि फेग्रा बेसाद दैबायनानै फालांगि खालामग्रा हमनो हायो होन्ना सुक्रबाराव पुलिसा बुङो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंखौ हमनो हानानै हमजानाय दायनिगिरिआ गुबुन सानै फालामगिरिनि सिनायथिखौ होयो आरो संदान्नाया सोलिगासिनो दं होन्ना पुलिसा बुङो।

लोगो पुलिस खमिसनार राजिब रान्जाना बुङोदि, Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act नि आयेन बादियै आफगानिस्ताननि महामद नादिर कादिमखौ (36) मालभिया नोगोरनि भगत सिंह पार्कनिफ्राय हमनो हायो।

Next Story
गाहाय रादाब