Begin typing your search above and press return to search.

गौपुरनि लायमोनफोरा निलथफल आरो अभिजीतनो मान बावो।

गौपुरनि लायमोनफोरा निलथफल आरो अभिजीतनो मान बावो।

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 Jun 2018 11:31 AM GMT

गौपुर: गासै सा 300 सो लायमोनफोरा गौपुरनि कनकलथा बरुवा-मुकुनदा काकथि जिरायसालिनि साकाथिआव थानाय जारिमिनारि बरफुखुरि सेराव 1001 चाटी सावनानै कार्बि आंलंआव बुथारजानाय निलथफल आरो अभिजीतनो मान बावो आरो बिथांमोनहा थार बिजिरनाय नांगौ होन्ना दाबि दैखाङो।

Next Story