Begin typing your search above and press return to search.

गौपुरनि लायमोनफोरा निलथफल आरो अभिजीतनो मान बावो।

गौपुरनि लायमोनफोरा निलथफल आरो अभिजीतनो मान बावो।

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 Jun 2018 11:31 AM GMT

गौपुर: गासै सा 300 सो लायमोनफोरा गौपुरनि कनकलथा बरुवा-मुकुनदा काकथि जिरायसालिनि साकाथिआव थानाय जारिमिनारि बरफुखुरि सेराव 1001 चाटी सावनानै कार्बि आंलंआव बुथारजानाय निलथफल आरो अभिजीतनो मान बावो आरो बिथांमोनहा थार बिजिरनाय नांगौ होन्ना दाबि दैखाङो।

Next Story
गाहाय रादाब