Begin typing your search above and press return to search.

छत्तीसगढ़राव मोगा मोगि गावलायनायाव सा 9 नाक्साल आरो सा 2 रौनिया हान्जानि सोद्रोमा मुंख्लं जायो

छत्तीसगढ़राव मोगा मोगि गावलायनायाव सा 9 नाक्साल आरो सा 2 रौनिया हान्जानि सोद्रोमा मुंख्लं जायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Nov 2018 1:54 PM GMT

छत्तीसगढ़/गुवाहाटी,नवेम्बर 27: छत्तीसगढ़ हादोरसानि बेंखनाव थानाय सुकमा जिल्लायाव समबारखालि नाक्साल उटकारि हान्जा आरो रौनिया हान्जानि गेजेराव मोगा मोगि गावलायनायाव सा 9 नाक्सालफोरनि जिउ खहा आरो सा 2 रौनिया हान्जानि सोद्रोमाफोरा मुंख्लं जायो।

पुलिस बिफान्निफ्राय खौरां मोन्नाय बादिब्ला रौनिया हान्जानि मोन 1200 दोलोफोरा ओनसोलाव थानाय उटकारिफोरखौ ओनसोलनिफ्राय फोजोबनो मावथांखि लानाय बादियैनो “Operation Prahar IV” बिमुं लानानै संदानगासिनो दंमोन, बे समावनो तेलेंगाना आरो चिन्तागुफानि सिमा ओनसोलाव थानाय सुकमा जिल्लानि किस्ताराम अरन बारिआव उटकारि हान्जानि सोद्रोमाफोरा रौनिया हान्जाजों मोगा मोगि जायो आरो गावलायनाय जायो।

गुबुन गुबुन रौनिया हान्जाफोर फारियै- स्पेशियेल टाक्स फर्स(STF), डिसट्रिक रिजार्फ गार्ड(DRG), चेन्ट्रेल रिजार्फ पुलिस फर्स CRPF’s लोगोसे CoBRA खम्पानिफोरा जुथायै ओनसोलाव थानाय मोन 3 हाग्रा ओनसोलखौ नोजोर होनानै संदानदोंमोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब