Begin typing your search above and press return to search.

जगदिस ब्रम्हआ गोदान जिल्ला बिसायखथि अफिसार बिबानखौ रुजुनबाय

जगदिस ब्रम्हआ गोदान जिल्ला बिसायखथि अफिसार बिबानखौ रुजुनबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Oct 2018 1:03 PM GMT

जयसागर,अक्टबर 11: बुधबाराव जगदिस ब्रम्ह बिथांआ सिबसागड़ जिल्लानि बिसायखथि (District Election Officer) अफिसारनि बिबानखौ रुजुनबाय। बिथांआ सिबसागड़ बरपुकुरिपारआव थानाय जिल्ला बिसायखथि मावख’आव A. Doley बिथांनिफ्राय बिबानखौ लाबाय।

मख’जाथावदि, जगदिस ब्रम्ह बिथांआ सिगांबो थिनसुकिया जिल्लानि जिल्ला बिसायखथि अफिसारनि बिबानखौ मावखांबाय।

Next Story
गाहाय रादाब