Begin typing your search above and press return to search.

जम्मु आरो काश्मीराव उदखारि हान्जानि गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो दोलोआ खौसेयै जथुमदों

जम्मु आरो काश्मीराव उदखारि हान्जानि गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो दोलोआ खौसेयै जथुमदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Feb 2019 10:54 AM GMT

गोदान दिल्ली,फेब्रुवारि 16: ब्रिहस्पथिबारखालि जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि सिङाव थानाय पुलवामा जिल्लायाव उदखारि हान्जानि गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै सनिबाराव मिरु सरकारा मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरजों जुथायै सावरायनो जथुम लिङो।

मखनो गोनांदि, पुलवामा जिल्लायाव पाकिस्तान हादोराव जोनोम मोन्नाय जाइस-इ-महामद उदखार हान्जाया गोहोगोरा आइ ई डि बमा बेरहोनानै सा 44 सी आर पी एफ रौनिया हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ जिउ फोजोबदोंमोन। बेनिनो गेजेराव आसाम हादोरसानि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुरनि मनेस्वर बसुमथारिआबो गावनि आगोमा जिउखौ हादोरनि थाखाय बावनो गोनां जायो।

बिथांमोनजों लोगोसे गासै भारतआरि फोरानो दुखुमोन्नाय फोरमायदों आरो पाकिस्तान हादोरनि फारसे फिन्नाय हरनांगौ होन्ना दाबि खालामदों।

Next Story
गाहाय रादाब