Begin typing your search above and press return to search.

जयसागर पुलिसनि अ.ची खौ मावख’निफ्राय होखारो

जयसागर पुलिसनि अ.ची खौ मावख’निफ्राय होखारो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Aug 2018 7:55 AM GMT

जयसागर: सिबसागर पुलिस सुफारिन्टेदेना 100 कौटि रांनि ONGC लहानि पाइप आरो थाव खावखोमानायनि जाथायजों लोब्बा थानाय सिबसागर पुलिसनि सासे साव-इनिसपेक्टर आरो जयसागर पुलिसनि OC खौ मावख’निफ्राय होखारो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला, ONGC नि 100 कौटी रां गोमानायखौ लोब्बा लानानै जयसागरनि OC आ नायबिजिरगासिनो दंमोन बे समावनो मिथिनो मोनोदि, गोजौ थाखोनि फालांगिरिफोर आरो ONGC आव मावग्रा गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा थोंजों सोमोन्दो दं। सोंनाय फिन्नायफोरा 7 दान सिगांनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो गायै लहा खावखोमानाय जाथायजों सा 6 सुबुंफोरखौ मिथिनो मोनबाय होन्ना खौरां मोनबावो।

Next Story
गाहाय रादाब