Begin typing your search above and press return to search.

जामुगुरिहाटआव आसुनि दैदेनगिरिफोरा जखम जादों

जामुगुरिहाटआव आसुनि दैदेनगिरिफोरा जखम जादों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  10 Nov 2018 11:47 AM GMT

बिस्वानात चारिआलि,नबेम्बर 10: सुक्रबाराव गुवाहाटी नोगोरमायाव नोगोरारि बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनानै धर्ना होनायनि उनाव न’ फारसे गिदिंलांफिन्नाय समाव बिस्वानात चारिआलिनि जामुगुरिहाटआव साब्रै दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा जाब्रबथाय जानानै जखम जायो।

बिथांमोनखौ बिस्वानात जिल्लानि दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि बोसोनगिरि भास्कर चामुहा, लेङाइ आफादगिरि सुराज भुयान, गाहाय नेहाथारि कौस्ताभामि दाधारा आरो लेङाइ नेहाथारि लाक्याजित सायकिया हन्नानै सिनायथि मोन्नाय जायो आरो बिथांमोनखौ तेजपुर देहा फाहामसालिआव थिसन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब