Begin typing your search above and press return to search.

जेपिचीनि मेलआ जोबनाय गोयियै थुंगेबाय

जेपिचीनि मेलआ जोबनाय गोयियै थुंगेबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 Oct 2018 7:30 AM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 24: मंगलबाराव जोबथा थिरांथा लाया लासे नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 खौ लानानै गोदान दिल्लीआव मिरु सरकारनि नखर बिफान आरो नोगोरारि बिलखौ फोसावदिंग्रा आफाद जयेन पारलियामेन्टारि खमिटी एबा जेपिचानि सावराय मेल लानाया थुंगेबाय।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला आसामनि बिजेपिनि MP रमेन डेका आरो कामाक्या प्रसाद थासा बिथांमोनहा सावराय मेलआव नुजाथिआखैमोन।

नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 नि फारसे खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे बिलखौ फैगौ गोजां बोथोरनि पारलियामेन्टनि जथुमायाव जोबथि थिरांथा लानायखौ जेपिचीनि सोद्रोमाफोरा थाबैनो थिरांथा लागोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

बावैसो सिगां जयेन पारलियामेन्टारि खमिटीनि सासे सोद्रोमा भुबनेस्वर कलिता बिथांआ बुंदोंमोनदि, नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 खौ सा-सान्जा ओनसोलफोरखौ लाफानो नांआ जाय ओनसोलफोरा गुबुनारिफोरनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानानै दं।

Next Story
गाहाय रादाब