Begin typing your search above and press return to search.

ट्रायबेल बिलखौ नोजोर होनानै आसामनि ट्रायबेल आफादफोरा फारि फारियै धर्ना फोसावो

ट्रायबेल बिलखौ नोजोर होनानै आसामनि ट्रायबेल आफादफोरा फारि फारियै धर्ना फोसावो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Jan 2019 10:17 AM GMT

गुवाहाटी,जानुवारि 25: आसामनि मो 6 हारिसाफोरनि थाखाय ट्रायबेल बिलखौ एबा ‘The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill 2019’ खौ पारलियामेन्टनि राज्य’ सभायाव थिसन्नानै ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनाय बिलखौ थाबैनो बोख्लायनांगौ होन्ना कर्डिनेशन खमिटि अव ट्रायबेल ऑर्गेनाइजेशन, आसाम (CCTOA) आफादआ दाबि खालामदों। बिथांमोनहा गावसोरनि दाबिखौ हेफाजाब होनानै फारि फारियै धर्ना होनाय हाबफारिबो फोसावनानै होयो। बे मावफारियाखौ गुवाहाटी नोगोरमानि लकिराम बरुवा सदन आव ‘Citizens Convention’नि मुं लानानै जथुमा खुंफुंनानै ब्रिहस्पथिबारखालि थांखि लायो।

आडार बेकअवार्ड कास्ट (OBC) हारिनि सुबुंफोरनो सेडियुल ट्रायब (ST) बिमुं होनायनि अनगायै थाखानाय गावसोरनि रिजार्वभेसन कटायावनो सरकारआ माखासे नांगौबादि सुबिदा खालामनानै होनांगौ होन्ना CCTOA आफादआ दाबि खालामदों। “ट्रायबेल बिलखौ थाबैनो बोखांना लाफिन्नायासो आसामनि आरो भारतनि सेडियुल ट्रायब एबा ट्रायबेल सुबुंफोरनि संबिजिरनि मोन्थायखौ रैखाथि होनो हागोन” होन्ना CCTOA नि गाहाय आदित्य’ काक्लारि बिथांआ बुङो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला CCTOA आफादआ फैगौ पारलियामेन्ट जथुमानि सिगां मिरु सरकारनि नखर मंत्री आरो आसाम सरकारनि गिबि मंत्री बिथांमोनजों ट्रायबेल बिल जेंनानि सायाव थाम खनायारि सावरायनो जथुमा लिंदों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

मोन 6 हारिसाफोरनो ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि होनो थाखाय आसाम सरकार आरो बीटीसी सरकारनि बिथोन हरनायखौ थाबैनो बोखांना लाफिननांगौ होन्ना बिथांमोनहा दाबि खालामो।

बिथांमोनहा ट्रायबेल बिल 2019 खौ बेरेखा खालामनानै धर्ना होनो थाखाय फारि फारियै गुबुन गुबुन अक्टफोराव हाबाफारि फोसावो। फैगौ 28 जानुवारि अक्टखालि आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव CCTOA नि बान्जायनायाव धर्ना होनाय हाबाफारि खुंफुंगोन, 30 जानुवारि अक्टखालि दिल्लीआव धर्ना, फैगौ 1 फेब्रुवारि अक्टनिफ्राय “बिजेपि हाटाव” मुंनि थाखि लानानै मोनफ्रोमबो ट्रायबेल सुबुंफोर थानाय गामिफोराव बन्जार सावगोन आरो फैगौ 6 जानुवारि अक्टखालि सनापुर आव सुबुं गौमा हान्जा सुरनाय हाबाफारि लागोन।

Next Story
गाहाय रादाब