Begin typing your search above and press return to search.

ट्रायबेल बिल 2019: आसाम सरकारजों दाफुंजानाय GoM नि जथुमायाव कछ हारिनि आफादफोरा नुजाथिआखै

ट्रायबेल बिल 2019: आसाम सरकारजों दाफुंजानाय GoM नि जथुमायाव कछ हारिनि आफादफोरा नुजाथिआखै

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Feb 2019 1:20 PM GMT

गुवाहाटी,फेब्रुवारि 2: दुलाराय कछ फरायसा आफाद (AAKSU) दुलाराय आसाम कछ साहित्य’ सभा (AAKSS) ऑल आसाम कछ अमेन एससियेसन (AAKWA) आरो दुलाराय आसाम कछ सन्मिलनि (AAKS) आफादफोरा थांनाय 1 फेब्रुवारिआव सेडियुल ट्रायब बिल 2019 (ST Amendment Bill, 2019) खौ लानानै आसाम सरकारनि मंत्रीफोरनि हान्जाजों दाफुंजानाय Group of Ministers (GoM) नि जथुमायाव नुजाथिआखै। बिथांमोनहा बुंदोंदि कछ राजबंसि हारिनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनखौ साबजाथावै आखु दिन्थिदों। बे जथुमाखौ आसाम बिधान सभानि नब्लांआव खुंफुंदोंमोन आरो हादोरसा रां बिफान्नि मंत्री हिमान्ट बिस्वा सर्मा बिथांआ सामलायदोंमोन।

कछ हारिनि दैदेनगिरिफोरा जथुमायाव बाहागो लानायनि अनगायै बिधान सभानि लांगोनायाव धर्ना होयो आरो बिथांमोनहा बुङोदि, कछ राजबंसि हारिनि दैदेनगिरिफोरा कछ आरो कछ राजबंसि हारिजों गलायगथाय खालामनो नाजादों। साफ्रोमबो मिथिनाया गोनांदि, ‘कछ’ आरो कछ राजबंसि हारिआ गुबुन गुबुन। बेनिखायनो जोंबो ST बिमुंखौ लुबैदों।

मखनो गोनांदि, थांनाय 9 जानुवारि अक्टखालि पारलियामेन्टनि राज्य’ सबानि जथुमायाव The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019 एबा ट्रायबेल (सोदांनाय) बिल 2019 खौ फोसावनानै होदोंमोन, नाथाय बिलखौ फास खालामासै। लोगो लोगो माखासे गुबुन गुबुन आफादफोरा ट्रायबेल बिल 2019 खौ हेंथा खालामनानै धर्ना होयो आरो बिथांमोनहा बुङोदि, गोदान ट्रायबेल (सेदांनाय) बिल 2019 आ थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरखौ खहा खालामगोन।

फारसेथिं 1 फेब्रुवारि 2019 आव बड’लेन्ड हालामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव CCTOA नि बान्जायनायाव आखायाव बन्जार लानानै हान्जा सुरनानै ट्रायबेल बिल 2019 खौ गोख्रोङै हेंथा खालामो। मोन 6 हारिसाफोर फारियै मरान, मटक, चुतीया, कछ राजबंसि आरो आडिवासि सुबुंफोरनो सेडियुल ट्रायबेनि गनायथि होयोब्ला थाखानाय मोन 14 ट्रायबेल सुबुंफोरनि राजखान्थि मोन्थाय, हा-हुनि मोन्थाय फारसेनिफ्रायनो खहा जागोन होन्ना बिथांमोनहा बुङो।

मोन 6 गुबुन गुबुन हारिसाफोरनो ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि होयोब्ला गोख्रों सोमावसारबाय थागोन होन्ना ट्रायबेल संघनि दैदेनगिरि महेस चन्ड्र ब्रम्ह बिथांआ सरकारखौ हुमखि होयो।

Next Story
गाहाय रादाब