Begin typing your search above and press return to search.

डिपुटी बुंथिगिरिनि मासिखौ सुफुंनो माल्ला बिथांआ सुफुं बिलाइखौ सुफुंदों

डिपुटी बुंथिगिरिनि मासिखौ सुफुंनो माल्ला बिथांआ सुफुं बिलाइखौ सुफुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  26 Sep 2018 6:31 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 26: मंगलबाराव राताबारि बियाबनि बिजेपि दोलोनि MLA क्रिपानात माल्लाह बिथांआ आसाम बिधान सभायाव खालि जानानै थानाय डिपुटी बुंथिगिरिनि मासिखौ रुजुन्नानै लानो थाखाय सुफुं बिलाइआव मुं थिसन्नानै बिधान सभायाव जमा होदों।

सुफुं बिलाइआव मुं थिसन्नानै जमा होनायनि समआ मंगलबाराव एबा मैया जोबनायलाय बिथांआ हारसिं जायो आरो रावबो बेरेखा बिजाथि गैयैलाय बिथांआनो आसाम बिधान सभानि डिपुटी बुंथिगिरिनि मासिखौ मोनसिनो होन्ना मिजिं थिदों।

मखनो गोनांदि, बिजेपि दोलोनि MLA दिलिप पौल बिथांआ थांनाय में दानाव आसामनि बिधान सभा डिपुटी बुंथिगिरिनि मासिनिफ्राय आखाय दैखांनायलाय 5 दाननिफ्रायनो लांदां जानानै दंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब