Begin typing your search above and press return to search.

डिपुटी रेन्जारखौ खादों

डिपुटी रेन्जारखौ खादों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Aug 2018 9:14 AM GMT

गुवाहाटी, आगस्त 22: गलाघात जिल्लानि डिपुटी रेन्जार उमेस चन्द्र दात्ताखौ मंगलबाराव गुवाहाटी नोगोरमानि ISBT बास लाखिग्रा जायगानिफ्राय BI(EO) Bureau of Investigation, Economic Offences आ दयरुं सेन्द महलजों रां जाखोमानाय जाथायखौ लानानै खाजायो।

बिथांआ बे बोसोरनि थांनाय एफ्रिल दाननिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन। बिथांखौ हमनो मोन्नानै सा 9 गुबुन गुबुन लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौबो हमनो हायो। गुबुन सासे लोब्बा थाबावनाय गलाघात जिल्लानि ACF फ्रपुल्ल चन्द्र लाहकार बिथांआ दासिमबो खारखोमानानै दं होन्ना खौरां मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब