Begin typing your search above and press return to search.

थाखो गु आव फरायफुनाय हिन्जावसाखौ गुवाहाटीआव सानथाम जिनाहारि

थाखो गु आव फरायफुनाय हिन्जावसाखौ गुवाहाटीआव सानथाम जिनाहारि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Nov 2018 9:27 AM GMT

गुवाहाटी,नबेम्बर 5: उन्दै गथ’सानि सायाव दुखुनांथाव आरो मुगैथावै थाखो गुआव फरायफुबाय थानाय उन्दै हिन्जावसाखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव सानथाम जिनाहारि खालामो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला थिनसुकिया जिल्लानि हिन्जावसाया नखराव जेंना दावराव दावसि जानायनि थाखाय 1 मबेम्बरखालि सिरियै न’निफ्राय खारखोमाबोनानै गुवाहाटी रेल स्टेसनसिम मोनफोयो, जेब्ला हिन्जावसाया आला खाला जायो बे समावनो खाबु लानानै माखासे सिनायनो मोनै दुथांफोरा लांखाररनानै सानथाम जिनाहारि खालामो।

हिन्जावसाखौ थिनसुकिया जिल्लानि बरहाट साहा बागाननि थागिरि होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

गुवाहाटी गथ’सा रैखाथि हान्जाया जेब्ला खौरां मोनो अब्ला हिन्जावसाखौ दिनै (समबार) रैखाथि होनो हायो। दासान्दि हिन्जावसाखौ नर्ट गुवाहाटी प्रायमारि हेल्ट चेन्टाराव फाहामथाय होगासिनो दं होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब