Begin typing your search above and press return to search.

थिनसुकिया जिल्लायाव कयला बोग्रा लाडेन ट्राकआ अर खामदों

थिनसुकिया जिल्लायाव कयला बोग्रा लाडेन ट्राकआ अर खामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Nov 2018 10:59 AM GMT

दिगबय,नवेम्बर 14: थिनसुकिया जिल्लानि मारघेरिथा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बरगलाइनि मॉं दुर्गा Weight Bridge खाथिआव गं 20 साखा गोनां नं HR61 A 9588 कयला बोग्रा लाडेन ट्राकआव हरखाबै अर खामदों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला कयला लांग्रा ट्राक गारिआ मारघेरिथा-दिगबय लामाजों कयला लानानै थांगासिनो दंमोन, बे समावनो गारिनि इंन्जिन आरो गासै कयलाफोराव अर खामो।

पुलिस आरो कयला इन्डासट्रीनि गोब्राब नाजानायाव माखासे कयलाफोरखौ रैखा खालामनो हायो आरो खावसे खामफ्रामजानाय लाडेन ट्राक गारिखौ जाथायनि सोमोन्दै सोंनाय-फिन्नाय खालामनो थाखाय पुलिस थानायाव लानानै फैनाय जायो होन्ना जोंनिसिम खौरां सफैयो।

Next Story
गाहाय रादाब