Begin typing your search above and press return to search.

दिनै सुबुं आसाम बन्द फालिगोन

दिनै सुबुं आसाम बन्द फालिगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Sep 2018 6:34 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 11: स्रिमन्ट संकरदेबनि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै आसाम सरकारा दिनैनि सान 11 सेप्तेम्बरखौ 1881 माइथायनि NI Act आयेन बिलानि नं 25 नि सिङाव गोथार सान आरो सुबुं आसाम बन्द’ हिसाबै फोसावदों।

बे सानजों लोब्बा लानानै आसाम हादोरसानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो रां बिफान्नि फसंथान एबा बेकफोरजों लोगोसे फरायसालिफोराबो बन्द’ थागोन।

Next Story
गाहाय रादाब