Begin typing your search above and press return to search.

दिल्ली आरो बेंगलाव बि.जे.पिआ एन.आर.चि दाबिदों

दिल्ली आरो बेंगलाव बि.जे.पिआ एन.आर.चि दाबिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 Aug 2018 6:38 AM GMT

गोदान दिल्ली: आयेन बेरेखायै हाबफैनाय रहिंगिया आरो बांग्लादेसिफोरखौ मिथिनो आरो दैथाय हरफिन्नो भारतिय जनता फार्थि (BJP) आ हादोरनि राजथावनिआव एन.आर.चि दाबिदों। दिल्लीआव थानाय बि.जे.पिनि आफादगिरि मानज थिवारिआ दिल्लीनि सरकाराव थानाय आरभिन्द केजरिवालखौ खावलायोदि, हादोरनि राजथावनिआव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय रहिंगिया आरो बांग्लादेसिफोरखौ मिथिनो आरो दैथाय हरफिन्नो थाखाय सरकारा NRC बादि खालाम नांगौ।

dilip

फारसेथिं खौरां मोन्नाय बादिब्ला, ब्रिहस्पथिबाराव सोनाब बेंगलाव थानाय बि.जे.पिनि हान्जाया कलकाथायाव बांग्लादेसनिफ्राय हाबफैनायफोरखौ दैथाय हरफिन्नो थाखाय एन.आर.चि दाबि खालामनानै धरना होयो। बिथामोनहा खोला देसफ्रिय पार्कनिफ्राय मैदानसिम धरना होनाय हाबाफारिखौ हादोरसायाव थानाय भारतिय जनता फार्थि (BJP) नि आफादगिरि दिलिप घस, नेसनेल नेहाथारि राहुल सिंहा आरो हादोरसानि गाहाय नेहाथारि सायानथान बासुआ दैदेनदोंमोन बोन्ना खौरां मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब