Begin typing your search above and press return to search.

दिवालि पुजानि मुंआव क’कराझाराव सानै सुबुंनि जिउ खहा

दिवालि पुजानि मुंआव क’कराझाराव सानै सुबुंनि जिउ खहा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 Nov 2018 10:27 AM GMT

क’कराझार,नबेम्बर 7: मंगलबार मोनाब्लिआव हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दिवालि फोर्बोखौ जोंथि माथि साजायनानै गाजा गोमजायै फालिनायबादि क’कराझार जिल्लानि बिसमुरि ओनसोलाव थानाय सामखागुरि गामिआवबो फालिनो थाखाय मोब्लिब गोहोफोरखौ थार फोनांजाब्बाय थानाय समाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला सानै बिदा-फंबाय राजु बसुमथारि आरो सोमखोर बसुमथारि बिथांमोनहा मोनाब्लिनि 6 रिंगासोआव मोब्लिब गोहोनि खामानि मावगासिनो दंमोन आरो थार फोनांजाबफुबाय थानाय समाव हरखाबै मोब्लिबनि गोहोआ फैनानै बिथांमोनखौ हरखाबैनो जिउ फोजोबो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

जाथाय जानासनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा दुखु मोनो आरो गामिफोराव खोमसिआ साग्लोबबोयो। जानो हागौ बेफोर जाथाया बिमा कालिनि गेलेनाय।

Next Story
गाहाय रादाब