Begin typing your search above and press return to search.

दुटिआ खारनाय बादायलायनायाव सिलवारनि मेडेल मोन्नो हायो

दुटिआ खारनाय बादायलायनायाव सिलवारनि मेडेल मोन्नो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 Aug 2018 1:48 PM GMT

गुवाहाटी/जाकार्ता: एसियान गेम्स 2018 आव भारतनि दुटिआ 200 मिटार गोख्रै खारनाय बादायलायनायाव नैथि बान्थाखौ मोन्नो हानानै सिलवारनि मेडेलखौ आवग्रिनो हाबावो। बिथाआ 100 मिटार खारनायावबो नैथि बान्थाखौ मोन्नानै सिलवारनि मेडेलखौ आवग्रिदोंमोन।

बिथांआ 100 मिटार खारनायखौ 23.20 सेकेन्टआव फोजोबदोंमोन आरो गुन सासे बादायारि बाहरायननि इदिदियंग अदियंआ 22.27 सेकेन्टआव फोजोबनानै सनानि मेडेलखौ मोन्नो हायो। गुबैयै बिथांआ उड़िसा हादोरसानि।

Next Story
गाहाय रादाब