Begin typing your search above and press return to search.

दुलाराय आसाम बेंगलि लाइमोन फरायसा आफादआ नोगोरारि बिल 2019 खौ बेरेखा खालामदों

दुलाराय आसाम बेंगलि लाइमोन फरायसा आफादआ नोगोरारि बिल 2019 खौ बेरेखा खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 Jan 2019 1:15 PM GMT

देमाव,जानुवारि 24: सिबसागड़ जिल्ला दुलाराय आसाम बेंगलि लाइमोन फरायसा आफादआ नोगोरारि सोदांनाय बिल 2019 खौ बेरेखा खालामनानै सिबसागड़ ASTC बास लाखिग्रानि साखाथिआव 37 नं राजा लामाखौ 2 घन्टासो होबथादों आरो धर्ना होदों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बेंगलि फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा मिरु सरकार, आसाम सरकार आरो हादोरसानि गिबि मंत्री लोगोसे रां बिफान्नि मंत्री बिथांमोनखौ बायदि बायदि रावजों स्लगान होनानै नोगोरारि बिल 2019 खौ गोख्रोङै बेरेखा खालामदों होन्ना मिथिनो मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब