Begin typing your search above and press return to search.

देबाब्राथ ब्रम्हआ इंथारनेसनेल गेलेमुआव बाहागो लागोन

देबाब्राथ ब्रम्हआ इंथारनेसनेल गेलेमुआव बाहागो लागोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Aug 2018 6:45 AM GMT

गुवाहाटी: सा-सान्जा भारतनि बयनिख्रुयबो उन्दैसिन गेलेगिरि ककराझार जिल्लानि 12 बोसोर बैसोनि देबाब्राथ ब्रम्हआ फैगौ 13 आगस्त दाननिफ्राय 19 आगस्त दानसिम टायवाननि टायफैआव जानो गोनां 10 थि BFA, Asian Baseball Championship, 2018 नि थाखाय सायख’ जाबाय। बिथांआ भारत हादोरनि जानानै गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो थियारि जाबाय।

पान्जाब हादोरसानि Sports and Youth Welfare बिफाननि मनट्रिआ पान्जाब मुलुग सोलोंसालि, चन्डिगड़निफ्राय भारतनि Baseball हान्जाखौ 10 आगस्तआव गोदान दिल्लीनिफ्राय टायवान फारसे बिरलांनायनि सिगां साबायखर हरो।

बिथांनि देरहाबोगोनखौ मिजिं थिनानै आसाम सरकार आरो सा-सान्जा भारतनि गुबुन गुबुन आफादफोराबो बोर सास्रियो।

Next Story
गाहाय रादाब