Begin typing your search above and press return to search.

दैआव गलांनाय नखरसेनि साबा सुबुंखौ 4थि सानाव नागिरना मोनबाय

दैआव गलांनाय नखरसेनि साबा सुबुंखौ 4थि सानाव नागिरना मोनबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Sep 2018 8:43 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 5: दुखुनांथाव दिखौ दैमानि दैआव गलांनाय जाथायजों लोब्बा लानानै नागिरनाय हाबाफारिआ जाफुंसारबाय आरो गोमानाय नखरसेनिनो सा 5 सुबुंखौ ब्रैथि सानाव दिनै गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बोखांनो हानाय जाबाय।

मख’नो गोनांदि गौरिसागरआव थानाय डिसियेल गामिआव हरेन बरा बिथांनि नखनि गासै सा 5 सुबुंफोरा गारिजों बेरायनायाव सनिबारनि बेलासिआव गारियैनो दैआव गलांदोंमोन। बिथांमोनखौ बोखांनो थाखाय सानथाम गुबुन गुबुन रैखाथि हान्जाफोरा सान 3 नाजादोंमोनब्लाबो जेबो गुमुर मोन्नाय जायाखैमोन नाथाय ब्रैथि सानाव गुबुन गुबुन रैखाथि हान्जा फारियै SDRF, NRDF, भारत आर्मि पारा कामान्द, भारत नेभिनि सा 10 रोंगौथि गोनां सोद्रोमाफोरनि नाजानायाव ब्रैथि सानाव नागिरना बोखांनो हाबाय।

सिबसागर जिल्ला खुंथायनि ADGP ड: भास्कर ज्यति महन्त, आमगुरि MLA प्रदिप हाजरिखा आरो मारियानि MLA रुपज्यति कुर्मि बिथांमोनहाबो जाथाय थिलिआव नुजाफैदोंमोन

Next Story
गाहाय रादाब