Begin typing your search above and press return to search.

दै बानाजों लोगोसे NRC नि जोबथा फारिलायनि साखाफारा जानो थाखाय मेल लायो

दै बानाजों लोगोसे NRC नि जोबथा फारिलायनि साखाफारा जानो थाखाय मेल लायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Jun 2018 1:45 PM GMT

ककराझार,जुन 20: ककराझार जिल्ला खुंथाया जिल्लानि गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोरजों मंगलबाराव दैबाना आरो NRC जोबथा फारिलायनि सायाव सांग्रांथि मेल लायो। बे मेलाव Deputy Commissioner निरन्जन बरुवाया बयबो गाव गावनि हाबाफारिफोरखौ मावनो साखाफारा जानो थाखाय बिथोन होयो। लामाफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनो हानायबादि मोजां नायनो बिथांआ PWD खौ बिथोन होयो। दै बिफानखौ थोजासे नाव जगार खालामनो, Veterinary आरो Medical बिफानखौ थोजासे जिउ रैखा खालामग्रा मुलि दोन्नो, लोगोसे आदार बिफानखौ थोजासे माइरं, दालि, आरो संख्रि दोन्नो थाखाय बिथोन होयो।

बिथांआ NRC नि सोमोन्दै बुङोदि NRC नि हाबाफारिफोरा गोजोव बिजिरसालिनि दैदेन्नायाव जागासिनो दं आरो जोबथा NRC नि फारिलायखौ लानालै रावबो गोनो गोथो दाजा मानोना जायफोरनि मुंफोरा फारिलायाव नुजायाखै बैसोरनि थाखाय Claim खालामनायनि सुबिदा होनाय जागोन होन्ना बिथांआ मिथिहोयो।

Next Story
गाहाय रादाब