Begin typing your search above and press return to search.

दै बानायाव मिरु सरकारनिफ्राय हेफाजाब

दै बानायाव मिरु सरकारनिफ्राय हेफाजाब

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 July 2018 1:01 PM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ 2: मिरु सरकारनि नकर मनट्री राजनात सिंहआ आसामनि गिबि मनट्री सरबानन्द सनवालखौ जानबुंनि हेफाजाबै दै बानायाव जालांनाय खहाफोरखौ नायसंनो बिथोन होयो लोगोसे बिथांआ मिरु सरकारनिफ्राय नांनायसिबां हानायमानि खहा जालांनायनि थाखाय हेफाजाब हरगोन होन्ना मिथिहोहरो। बिथांआ बुंबावोदि मोनफ्रोमबो सा-सान्जा भारताव दैबानाजों जुजिनानै रैखा मोन्नो थाखाय हेफाजाब हरदों होन्ना नकर मनट्रीनि मावकनिफ्राय बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब