Begin typing your search above and press return to search.

नखर मनट्रीआ बर’फोरनि जेंनाखौ आरायथानि थाखाय बोस्रांनो खोथा होदों

नखर मनट्रीआ बर’फोरनि जेंनाखौ आरायथानि थाखाय बोस्रांनो खोथा होदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Nov 2018 7:15 AM GMT

गोदान दिल्ली/क’कराझार,नवेम्बर 20: बर’फोरनि गोलाव समनि जेंनाखौ बोस्रांनानै ओनसोलाव गोजोन आरो जौगाखांनाय लाबोगोन होन्ना मिरु सरकारनि नखर मनट्री राजनात सिंहआ समबारखालि गोदान दिल्लीआव बर’ दैदेनगिरिफोरनि सिगांआव बुङो।

बर’फोरनि जेंनाखौ लानानै मिरु सरकार, आसाम सरकार आरो सोमावसारगिरि हान्दाफोरखौ लानानै थाम खनायारि सावरायनायाव राजनात सिंह बिथांआ बुङोदि, बिथांआ बर’फोरनि दाबिखौ लानानै आसाम सरकार आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों सावरायगोन। आसाम सरकार आरो साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरजों सावरायखांनायनि उनाव फैगौ डिसेम्बर दानाव नखर मनट्रीआ जोंखौ सावरायनो लिंहरफिनगोन” होन्ना दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारि बिथांआ बुङो। बर’ सोमावसारगिरि दोलोखौ दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि प्रमद बर’ बिथांआ दैदेनदोंमोन।

“फैगौ बोसोरनि जेनेरेल बिसायखथिनि सिगां जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जों दाबि दैखांदों, दिनै जों फारसेनिफ्राय लानानै फारि फारि रायज्लायदों जेरै- ट्रायबेल सुबुनि हा रैखाथि होनाय, हारिमु रैखाथि होनाय, सिनायथि रैखाथि होनाय आरो बायदि बायदि, नखर मनट्रीआबो गोख्रों मावफारिया लानानै सुस्रांगोन होन्ना जोंनो खोथा होयो” होन्ना बर’ बिथांआ बुङो।

बर’ दैदेनगिरिफोरा आलादा राज्यो बड’लैन्डनि जेंनाखौ लानानै सावरायनायजों लोगोसे आसाम हादोरसानि सिङाव थानाय बर’फोरनो सेडियुल ट्रायब बिमुं होनाय, जेरै कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लाफोराव थानाय बर’फोरनो सेडियुल ट्रायब (हाजो ओनसोल) बिमुं होनाय। “बिटिची गोरोबथानि 8 दफायाव थानाय लिरबिदांखौ गोख्रोङै सोदांनायखौ जों लुबैयो” होन्ना आफादगिरि बर’ बिथांआ बुंबावो।

बर’ सोमावसारगिरि दोलोखौ सानै बार्ग मन्ट्री बिथांमोनहा दैदेनदोंमोन फारियै- उरखाव गोरा ब्रम्ह आरो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि। पिपल्स जयेन एक्सन कमिटि फर बर’लेन्ड मुभमेन्ट(PJACBM) नि जानानै राकेस बर’ आरो गार्जान मुछाहारि बिथांमोनहा बाहागो लायो।

मिरु सरकारनि जानानै नखर मनट्रीनि गाहाय नेहाथारि आरो बोसोनगिरि आइबि, राजिभ गौबा आरो लोगो नेहाथारि(सा-सान्जा) सात्येनड्र गार्ड बिथांमोनहा नुजाथियो।

आसाम हादोरसानि लोगो गाहाय नेहाथारि, कुमार सन्जय क्रिस्न, डिजिपि(एस.बि) पल्लब बाटाचार्य, प्रिन्चिपाल सेक्रेटारि एल.एस चांगसान आरो आइ.जि.पि हिरेन नात बिथांमोनहा हादोरसा सरकारनि जानानै नुजाथियो।

बावैसो सिगां माखासे मेडियाफोरनि गेजेरजों ओंखारनाय इउनियन टेरिटरियेल काउनचिल (UTC) नि बाथ्रानि सोमोन्दै जेबो रायज्लायाखै होन्ना एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर’ बिथांआ बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब