Begin typing your search above and press return to search.

नगांव जिल्लानि जाजुरि ओनसोलाव न’आव दिहुन्नाय जुमायखौ फोजोबस्रांदों

नगांव जिल्लानि जाजुरि ओनसोलाव न’आव दिहुन्नाय जुमायखौ फोजोबस्रांदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Nov 2018 12:16 PM GMT

नगांव,नबेम्बर 12: नगांव जिल्लानि जाजुरि पुलिसआ रबिबारनि मोनायाव संदान्नानै बालुकमारि आरो बग्रिगुरि गामिफोराव मोन 7 सो जुमाय दोनथुमग्राफोरनि जुमायखौ फोजोबस्रांदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला, प्रबिन चन्द्र बारालि बिथांनि दैदेन्नायाव जाजुरि पुलिस थानानि पुलिसनि दोलोआ गासै 500 लिटारसो न’आवनो दिहुन्नाय जुमायफोरखौ फोजोबस्रांदों।

जुमाय बानायग्रा आरो जुमायफोरखौ पुलिसनि हान्जाया फोजोबस्रांदोंब्लाबो जुमाय दिहुनग्रा आरो फानग्राफोरखौ सासेबो हमनो हायाखै, मानोना पुलिसनि दोलोआ सहैनाय सिगांनो खारखोमादों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

मखनो गोनांदि, आयेन बेरेखायै न’आवनो बानायना दिहुन्नाय जुमायफोरा जाजुरि ओनसोलाव थांनाय सान्नैसो सिगांनिफ्रायनो जेंना खालामगासिनो दंमोन होन्ना मिथिनो मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब