Begin typing your search above and press return to search.

नोगोरारि बिल 2016: गिबि मनट्रीखौ सावरायनो मेल खुंनो खावलायदों

नोगोरारि बिल 2016: गिबि मनट्रीखौ सावरायनो मेल खुंनो खावलायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Oct 2018 7:05 AM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 25: मिरु सरकारनि मावथांखि बादियै आसाम हादोरसायाव नोगोरारि बिल 2016 खौ सोदांनो नागिरनायखौ लानानै मंगलबाराव मोन 60 गुबुन गुबुन आफाद एबा दोलोफोरनि 12 घन्टा आसाम नाङैनो बन्द’ होनाया जाफुंसारदोंमोन। बिथांमोनहा बे जेंनाखौ लानानै जयैनो जिरायनानै मेल खुंनानै सावरायनो थाखाय जथुमा लानांगौ होन्ना बुधबाराव हादोरसानि गिबि मनट्री सरबानन्द सनवालखौ खावलायो।

बिथांमोनहा बुङोदि, हादोरसानि गिबि मनट्री सरबानन्द सनवाल बिथांआ गासै मोन 60 बन्द’ होगिरि आफाद आरो दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बे सप्तानि गेजेरावनो थाबै सावरायनांगौ होन्नानै खावलायदों।

बन्द’ होगिरि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा असम गन’ परिसदनि (AGP) आयेन दागिरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो थाबैनो सावरायगोन होन्नानै मिथिहोबावो।

मख’नो गोनांदि एजिपि राजखान्थि दोलोआ हादोरसा सरकारखौ दैदेन्नाय बिजेपि राजखान्थि दोलोनि गोरोबथा जानाय लोगो।

Next Story
गाहाय रादाब