Begin typing your search above and press return to search.

नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ लानानै मनिपुर फरायसा आरो पुलिसनि गेजेराव जाब्रबथाय, साथाम जखम

नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ लानानै मनिपुर फरायसा आरो पुलिसनि गेजेराव जाब्रबथाय, साथाम जखम

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Jan 2019 12:37 PM GMT

ईम्पल,जानुवारि 12: जेंना गोनां नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ लानानै मनिपुर हादोरसायाव फरायसा आरो पुलिसनि गेजेराव जाब्रबथाय सोमजियो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव सासे पुलिस ऑफिसारजों लोगोसे सा 3 फरायसाफोराबो जखम जायो। गासै मोन 6 गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोरा नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनानै धर्ना होनाय हाबाफारि बादियै हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

मखनो गोनांदि, जेंना गोनां नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ सा-सान्जा ओनसोलाव थानाय थागिबि सुबुंफोरनि माहारियारि आफादफोरा गोबाव समनिफ्रायनो बेरेखा खालामबोगासिनो दं, जाय बिलनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै फैनाय हिन्दु, सिक, जैयन, क्रिस्तान आरो बुद्दिस हारिनि सुबुंफोरनो थामोन्था नोगोरारि होनानै रैखाथि होनो नागिरदों। गुबैयै बे बिलनि गेजेरजों पाकिस्तान, आपगानिस्तान आरो बांग्लादेस हादोरफोरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ नोजोर होदों।

Next Story
गाहाय रादाब