Begin typing your search above and press return to search.

न’ गैजायै बिसि-फिसायखौ रैखा खालामदों

न’ गैजायै बिसि-फिसायखौ रैखा खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Jun 2018 12:32 PM GMT

टंला,जुन 22: सुक्रबारआव उदालगुरि जिल्लायाव थानाय टंलायाव माखासे लायमोनफोरा सानै बैसो जानाय न’बां गैजायै बिसि-फिसायखौ रैखा खैलामो। थारैनो बे खामानिया सुबुं माहारिनि गावजोंगाव अनज्लायनायखौ फोरमायदों। लायमोनफोरा बिसोरखौ टंलानि स्तेदियामाव मोन्नो हायो मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला गोग्लैसोना थानाय बिसि-फिसायखौ बाबु बर’(63) आरो बोनि बिसि जया बर’(60) होन्ना मिथिनो मोनो। बिसोरो थांनाय मासनिफ्रायनो बे स्तेदियामाव बेमार जाना गोग्लैसोना दंमोन। फिसाया रिक्सा सालायना बिसिखौ जाहोयोमोन नाथाय दा खावसे देहा थैनानै बिसिया कस्त खालामना नागिरबायनानै जाहोयो।

लायमोनफोरा टंलानि CHC देहा फाहामसालिआव देहा नायनो थाखाय थिसनो। लायमोनफोरनि गेजेरनिफ्राय सासे लाबानिथा दासआ सेंटिनेलनि खौरांगिरिनि सिगांआव बुङोदि “बिसोरहा गथ’ गथाय गैजायै बिसि-फिसाय, नखरनि जाथि-खुरमाफोरा बिसोरखौ नआव दोनैआव बिसोरो बेबादि थाबोगासिनो दं” होन्ना बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब