Begin typing your search above and press return to search.

पन्चायत बिसायखथिखौ नोजोर होनानै फैगौ 5 डिसेम्बराव बन्द’ फोसावदों

पन्चायत बिसायखथिखौ नोजोर होनानै फैगौ 5 डिसेम्बराव बन्द’ फोसावदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 Nov 2018 6:42 AM GMT

गुवाहाटी,नवेम्बर 30: हादोरसा सरकारनि जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट (GAD) एबा बिफाना फैगौ 5 डिसेम्बराव खुंफुंजानो गोनां पन्चायतनि बिसायखथिखौ नोजोर होनानै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बन्द’ फोसावदों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला थिनसुकिया, शिबसागड़, चरायडेव, जरहात, माजुलि, गलाघात, नगांव, धेमाजि, लक्किमपुर, बिस्वानात, सनितपुर, दरं, मरिगांव, कामरुप(मेट्र) आरो कामरुप जिल्लाफोरनि मोनफ्रोमबो सरकारि आरो सरकारि नङै फसंथान, सोलोंथाय फसंथान, बेंक आरो फालांगिरि फसंथानफोरा बन्द’ थाजोबगोन।

पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट एबा थांलाय-फैलाय गारि मटरफोरा बन्द’ जानाय नङा होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब