Begin typing your search above and press return to search.

पन्चायत बिसायखथिनि फिथाय: सोलिफु रादाब

पन्चायत बिसायखथिनि फिथाय: सोलिफु रादाब

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Dec 2018 11:39 AM GMT

गुवाहाटी,डिसेम्बर 12: पन्चायत बिसायखथिनि फिथाय, सम 4.30 pm

आन्चलिक परिसद (Anchalik Parishad)

भारतिय’ जनता पार्टी=66

इन्डियान नेशनेल कंग्रेज= 35

आसाम गन’ परिशद=10

आल इन्डिया इउनायटेड डेमक्रेटिक फ्रन्ट=3

गुबुन= 15

गाव पन्चायतनि मेम्बार (GP member)

भारतिय’ जनता पार्टी=627

आसाम गन’ परिशद=136

इन्डियान नेशनेल कंग्रेज=82

आल इन्डिया इउनायटेड डेमक्रेटिक फ्रन्ट=33

गुबुन=99

गाव पन्चायतनि आफादगिरि (GP President)

भारतिय’ जनता पार्टी=112

आसाम गन’ परिशद=18

इन्डियान नेशनेल कंग्रेज=57

आल इन्डिया इउनायटेड डेमक्रेटिक फ्रन्ट=3

गुबुन=06

जिल्ला फरिचड (Zila Parishad)सिगांदों (Lead) 18/420

भारतिय’ जनता पार्टी=7

आसाम गन’ परिशद=4

इन्डियान नेशनेल कंग्रेज=8

आल इन्डिया इउनायटेड डेमक्रेटिक फ्रन्ट=0

गुबुन=0

रादाबखौ नेथ'

Next Story
गाहाय रादाब