Begin typing your search above and press return to search.

पन्चायत बिसायखथि: भट सोगिरिफोरा बालट बाक्सुखौ सावनायनि थाखाय गोदानै बिसायखथि खुंफुंगोन

पन्चायत बिसायखथि: भट सोगिरिफोरा बालट बाक्सुखौ सावनायनि थाखाय गोदानै बिसायखथि खुंफुंगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Dec 2018 10:15 AM GMT

बिस्वानात,डिसेम्बर 6: बिस्वानात जिल्लानि सिङाव थानाय गुप साढारु कछारि लाइन गुदि फरायसालिनि पन्चायत बिसायखथिनि भट सोग्रा बालट बाक्सुखौ भट सोगिरिफोरा रागाजों सावनायनि थाखाय फैगौ 7 डिसेम्बराव गोदानै खुंफुंफिनगोन होन्ना हादोरसा बिसायखथि बिफाना फोसावफिनो।

बुधबाराव हादोरसा बिसायखथि बिफान्नि खमिसनार H N Bora बिथांआ मिथिहोयोदि, गुप साढारु कछारि लाइन गुदि फरायसालिनि भट सोग्रा मिरुआव माखासे भट सोगिरिफोरनि मुं आरो भट होनायनि सावगारिफोरा बेले बेजे नुजादोंमोन।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिजेपि दोलोनि बिजाथि पुजा चौरा, जाय बिथांआ आन्चलिक पन्चायत मेम्बाराव मुं थिसनदों आरो कंग्रेज दोलोनि बिजाथि पादमिनि घाटवार, बिथांआबो आन्चलिक मेम्बारनि बिजाथिआव मुं थिसनदों। नाथाय बिथांमोनि मुंआ कुवारि पन्चायत बिजाथिनि नित्या नार्जारि आरो भारती देबि बिथांमोनि मुंजों सोलाइ सोल’ जादों।

बेफोर जाहोन्नि थाखायनो माखासे ओनसोलनि भट सोगिरिफोरा बालट बाक्सुखौ सावदों आरो गोदानै फैगौ 7 डिसेम्बराव बिसायखथि खुंफुंफिनगोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब