Begin typing your search above and press return to search.

पुलवामा जिल्लायाव रौनिया हान्जा आरो उटकारि हान्जानि मोगा-मोगि, सानै उटकारिनि जिउ खहा

पुलवामा जिल्लायाव रौनिया हान्जा आरो उटकारि हान्जानि मोगा-मोगि, सानै उटकारिनि जिउ खहा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  10 Nov 2018 1:38 PM GMT

गुवाहाटी, नबेम्बर 10: दिनै फुंआव जुम्मु आरो काच्मिराव थानाय पुलवामा जिल्लानि टिकिन ओनसोलाव रौनिया हान्जा आरो उटकारि हान्जानि मोगा मोगि गावलायनायाव सानै उटकारिनि जिउ खहा जादों होन्ना पुलिस बिफान्निफ्राय मिथिहोयो। आर्मि, चिआरपिएफ आरो पुलिसनि जुथायै संदान्नायाव बे जाथाया जादों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

रौनिया हान्जाया टिकिन ओनसोलाव उटकारिफोर थानायनि खौरांखौ सिरियै मोन्नानै संदानदोंमोन होन्ना मिथिनो मोनो।

जेब्ला रौनि हान्जाफोरा टिकिन ओनसोलाव संदान्नानै सिगांलांगासिनो दंमोन, बे समावनो उटकारिफोरा रौनिया हान्जानि फारसे गुलि गावहरो आरो फिन्नाय बादियै रौनिया हान्जानि सोद्रोमाफोराबो गुलि गावग्लुनांनै फिन्नाय हरो।

गावथारजानाय उनकारिफोरखौ सिनायथि मोन्नो नाजागासिनो दं होन्ना पुलिस बिफान्निफ्राय मिथिहोयो लोगोसे बिथांमोनिफ्राय हाथिआर आरो माखासे फोरमान बिलाइफोरबो मोन्नो हादों होन्ना बिथांमोनहा फोरमायबावो।

जाथाय जानाय लोगो लोगोनो ओनसोलनि फरायसालि, गला सरकारि मावख’ आरो लामाफोरखौ बन्द’ खालामदों होन्नाबो मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब