Begin typing your search above and press return to search.

पेट्रिअठीक मेथाय रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों

पेट्रिअठीक मेथाय रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Aug 2018 12:42 PM GMT

क’कराझार: समबाराव 72थि उदांस्रि सानखौ नोजोर होनानै क’कराझार जिल्ला खुंथाया ककराझार खमार्च खलेजआव पेट्रिअठीक मेथाय रोजावनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों।

बे हाबाफारिखौ ककराझार जिल्लानि डिपुटी खमिसनार निरन्जन बरुवाया जिल्ला ADS प्रपुल्ल चन्द्र बर्मननि सिगांआव बेखेवो। बेखेवनाय हाबाफारिआव गोबां मानगेनां गेदेमा बिथांमोन फारियै ए.सि भारत कनवार, Inspector of School जगदिस प्रसाद ब्रम्ह, DIPRO गोजोन नार्जारि, सोलोंसालिनि गाहाय, फोरोंगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन फरायसालि- फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा बाहागो लायो।

बादायलायनाय हाबाफारिखौ मोन्नै हान्जायाव बोखावनाय जादोंमोन फारियै फरायसालिनि फरायसा-फरायसुलि आरो फरायसालिमानि फरायसा-फरायसुलिआव रान्नानै हाबाफारिखौ लादोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब