Begin typing your search above and press return to search.

फालांगिरिफोरनि भारत बन्द’ फोसावनाया धेकियाजुलिआव गोजोनै जोबलांबाय

फालांगिरिफोरनि भारत बन्द’ फोसावनाया धेकियाजुलिआव गोजोनै जोबलांबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 Feb 2019 10:58 AM GMT

धेकियाजुलि,फेब्रुवारि 19: जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि पुलवामा जिल्लायाव इस्लामिक उदखारि हान्जानि गाग्लोबनायाव रौनिया हान्जानि सा 49 मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनि जानानै फालांगियारि आफाद CAIT आ समबारखालि भारत बन्द’ फोसावदोंमोन, जाय बन्द’ आ तेजपुर जिल्लानि धेकियाजुलि दालाइ मावख’ नि सिङाव थानाय ओनसोलफोराव गोजोनै जोबनानै थांबाय।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला धेकियाजुलि ओनसोलाव भारत बन्द’नि समाव मोनफ्रोमबो फालांगियारि फसंथान, बेंक, सरकारि आरो बे-सरकारि फसंथानफोरा समबारखालि बन्द’ थाजोबदोंमोन। फारसेथिं भारत बन्द’ फोसावनाया सोलिफुगासिनो थानाय मेट्रिक आन्जाद आरो गोजौ फरायसालिनि आन्जादफोराव जेबो जेंना खालामाखै होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

बन्द’नि समाव तेजपुर जिल्लाजों थांनाय 15 नं राजा लामायाव फलांगियारि गारि, मुवा बेसाद लांग्रा गारि आरो बे-सरकारि गारिफोर थांलाय फैलाय खालामनायखौ नुनो मोन्नाय जादों। नाथाय धेकियाजुलि दालाइ मावखुलिनि ओनसोलफोराव थानाय धेकियाजुलि टाउन, सिराजुलि, टेलामारा, आलिसिंगा, सिंग्रि आरो राक्यासमारि ओनसोलफोराव मोनफ्रोमबो गारि, मटर, हाथाय-बाजारफोरा गासै बन्द’ थाजोबो।

Next Story
गाहाय रादाब