Begin typing your search above and press return to search.

फिन दै बानानि जेंना, सा 14 सुबुंनि जिउ खहा।

फिन दै बानानि जेंना, सा 14 सुबुंनि जिउ खहा।

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 Jun 2018 8:36 AM GMT

गुवाहाटी: समबाराव सा नै सुबुंनि जिउ खहा जाबावनानै गासै सा 14 जाबाय होन्ना मिथिना मोनो। देग्लायनि गिबिसिन दै बानाया गासै 5 सान जानानै हा गिसिकाहोबाय गोबां आबाद खहा खालामबाय आरो दासिमबो ब्रम्हपुथ्र दैमानि दैआबो बांनायनिफ्रा बांगासिनो लोगोसे गोबां दैसाफोरा गिक्रंथावयै बोहैगासिनो दं होन्ना खौरां मोनो। Assam State Disaster Management Authority नि बादिब्ला धनस्रि, बाराक, कुशिहरा,आरो काथाखाल दैमाफोरा दासिमबो गिख्रंथावै बोहैगासिनो दं होन्ना खौरां हरो। नगाव, हजाय, गलाघात, खाचार, हायलाकान्डि आरो खरिमगन्ज गासै मोन 6 जिल्लाफोरा गाज्रि रोखोमै गोहोम गोग्लैयो। गेजेर आसामाव इसे खमायबोदोंब्लाबो बाराक जिल्लाफोराव दासिमबो गिख्रंथाव होन्ना खौरां मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब