Begin typing your search above and press return to search.

फैगौ जानुवारि दानाव मिरु एबसुनि जथुमा

फैगौ जानुवारि दानाव मिरु एबसुनि जथुमा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Dec 2018 12:12 PM GMT

बाक्सा,डिसेम्बर 4: फैगौ बोसोरनि जानुवारि दानाव सानथामनि हाबाफारि लानानै 7, 8 आरो 9 अक्टखालि मिरु एबसुजों खुंफुंजानो लागा 51थि बोसोरसालिआ जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि कुमारिखाता गोजोन फोथाराव सम्बारखालि खुन्थिया गायसंदों।

खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारिआव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर’जों लोगोसे मावफुं आफादनिनो माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफोर फारियै लरेन्स इसलारि, खोरोमदाव औवारि आरो तामुलपुर सम्तिनि MLA इमानुयेल मोसाहारि बिथांमोनहा नुजाथियो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय कुमारिखाता दख'रा दुलाराइ बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि सुबुंफोराबो नुजाथियो होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब