Begin typing your search above and press return to search.

फैगौ लख सभानि बिसायखथिआव बिजेपि दोलोआ एजिपि आरो बिपिएफजोंनो थागोन

फैगौ लख सभानि बिसायखथिआव बिजेपि दोलोआ एजिपि आरो बिपिएफजोंनो थागोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Oct 2018 8:53 AM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 12: ब्रिहस्पथिबाराव आसमनि राजखान्थि दोलो बिजेपि हान्जाया मिथिहोयोदि, फैगौ 2019 माइथायनि लख सभानि बिसायखथिआव बिजेपि दोलोआ ओनसोलनि राजखान्थि हान्जा एजिपि आरो बिपिएफजोंनो थागो।

आसाम बिजेपि दोलोनि आफादगिरि रन्जित कुमार दास बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुङोदि, ‘गोजौ थाखोनि बिथोन बादियै जों थाखाय लोगो राजखान्थि हान्जाजोंनो लोगो नांनानै फैगौ बिसायखथिआव बाहागो लागोन।

बुधबाराव माजुलि जिल्लायाव जानाय State Executive Committee नि मेलावबो बे बाथ्राखौ बिथांआ बयनोबो मिथि होयो। बिथांआ बुंबावोदि, 2014 माइथायनि लख सभा बिसायखथिआव गासै मोन 7 बियाबफोराव देरहासारनो हादोमोन आरो फैगौ बिसायखथिआव गासै मोन 12 बियाबफोराव देरहागोन होन्ना बिथांआ बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब